Status

Gereed voor release 0.8

Wat volgt in volgende versie van het afsprakenstelsel
  • aanscherping doelgroepen
  • stakeholder analyse

Allereerst worden de omgeving van en de 'opdracht' aan het afsprakenstelsel geschetst. De Achtergrond beschrijft de aanleiding van Twiin en in de doelstelling wordt de oplossing van het geschetste probleem weergegeven. De scope geeft de afbakening aan waar Twiin zich mee bezig houdt en waar Twiin verantwoordelijk voor is; met andere woorden wat Twiin wel en  niet doet. Vervolgens worden met de principes de belangrijkste ontwerpkeuzes benoemd voor het afsprakenstelsel en de architectuur. De doelgroepen geven een overzicht van de diverse doelgroepen van Twiin met bijbehorende belangen. Tot slot geeft de begrippenlijst de formele definities van specifieke Twiin begrippen die in de uitwerking van het afsprakenstelsel worden gebruikt.